You are currently viewing ההזדמנויות שאנו חייבים לתת לילדנו!

ההזדמנויות שאנו חייבים לתת לילדנו!

ההשפעה שלנו על ילדנו מתחילה עוד לפני לידתם.
גישה נפוצה שקיימת כיום, היא שאנו נשלטים ברובנו על ידי הגנים שירשנו מהורינו.
גישה אחרת מדברת על ההשפעה של איכות החיים ברחם ואיך אנו יכולים להשפיע כבר
בהריון על ההתפתחות של ילדנו, באופן כללי מדובר על ההזנה הפיזית והנפשית שאנו
נותנים בתקופה זו.
לאחר הלידה, אנו משפיעים על התינוק ביום יום דרך המגע (המשמעותי יותר בשנה
הראשונה), בתקשורת וביצירת סביבה שמאתגרת ומזינה אותו בהיבטים שונים בחיים.
דבר נוסף משמעותי, הינו תכנות תת המודע של ילדנו כבר בחודשי חייו הראשונים, הדרך
בה אנו מדברים, ההתייחסות שלנו, התגובות שלנו והחוויות שאנו מספקים להם.
היכולת לעבד כמות גדולה של מידע קיימת מלידה עד גיל 6 שנים, בתקופה זו מוחם עובד
בתדר שקל לתכנת אותו ועם נטייה להיות יותר צייתן בקבלת מסרים.
בגילאים אלה הם מקבלים ישירות לתוך הזיכרון בתת מודע מידע רב, שאין להם יכולת לסנן
את איכותו ואמינותו, התוצאה של זה היא שהם רוכשים את ההתנהגויות והאמונות של הוריהם.
האמונות, ההתנהגויות והגישות הבסיסיות שהילדים רואים אצל הוריהם נצרבים בתת מודע
ומשפיעים בהמשך חייהם, כילדים קטנים הם לא מעריכים בצורה ביקורתית את מה שנאמר להם.
פעמים רבות שמעתי הורים אומרים על ילדם שהוא "עצלן", "הוא לא יכול", "טיפש" ועוד
ביטויים שונים. זה נאמר לרוב על ידי ההורה כתסכול ממצב מסוים, לעתים זה נאמר כביטוי
חיבה (אם כי הפירוש רחוק מזה), חזרה על ביטוים אלה בגיל הצעיר עלולים להפוך לאמיתות
בתת מודע שיהיה קשה לבטלן.
רובנו נוטים להשתמש באמרות מחזקות כגון "כל הכבוד", "מצוין", "יפה מאוד", "כזה חכם" וכדומה.
למרות שאלה הם מושגים חיוביים, הם נותנים ציון על תוצאה והם לא תורמים לחיזוק
אישיותו של הילד, לעומתם, "כל הכבוד על ההתמדה", "יופי שאתה לא מוותר", "התגברת
יפה" וכדומה, אמרות אלה משבחות על הדרך שהילד עושה ומדרבנות אותו.
ילדים לומדים טוב יותר כאשר הם מבינים וחשים שכישלון הוא חלק מהלמידה.
נושא של כישלון ולמידה הוא חלק מהתפתחותו של התינוק.
אם נשדר לו שכישלון הוא לא דבר טוב או דבר רע, אלה חלק מהתהליך, יכולתו להתמודד
מול מצבים מאתגרים תהיה קלה יותר.
לעתים אנו משדרים לילד שלנו סימני רחמים ומסכנות, אמפתיה מרובה, הגנת יתר וכדומה,
בזמן שהוא מתוסכל או כשהוא נתקל בקושי.
תגובה זו של הגנה תעזור לאותו הרגע אבל עלולה לפגוע ביכולתו להתמודד בהמשך חייו.
 

כתיבת תגובה